Obróbka miękkopowłokowego szkła niskoemisyjnego

Obróbka miękkopowłokowego szkła niskoemisyjnego często nastręcza sporo kłopotów. Powłoki przed umieszczeniem w pakiecie zespolonym są bardzo podatne na zarysowania. Aby uniknąć problemów należy zoptymalizować proces obróbki i mycia. Na filmie linia BLAW2 złożona z automatycznej zatępiarki z pomiarem grubości i rozmiarów szkła oraz automatycznej myjki ze szczotkami do miękkich powłok.