CNC Advance Eliminacja dużych odpadów

Program fragmentacji odpadów jest szczególnie przydatny przy obróbce formatek o nietypowych kształtach. W sytuacji gdy przygotowanie formatki do obróbki CNC  z niewielkim naddatkiem jest niemożliwe lub nieopłacalne. Przykładem mogą być wycięcia w balustradach pod stopnie lub produkty złożone z wielu odcinków. Fragmentacja odpadu zabezpiecza przed uszkodzeniami spowodowanymi spadaniem dużych kawałków szkła.