Automatyczne zarządzanie ustawieniami wrzecion

 wprowadza całkowicie automatyczne zarządzanie ustawieniami wrzecion.

A-WR to system  które obejmuje: 

1. Automatyczną procedurę wstępnego ustawienia „ZERO” tarcz diamentowych i żywicznych, bez szkła przyciskiem „TEACH-IN”  w czasie mniejszym niż 1 minuta 2. Automatyczną kompensację zużycia tarcz polerskich 3. Automatyczne pozycjonowanie do wymiany tarczy 4. Skokowe (JOG) zwiększanie / zmniejszanie pozycji wrzeciona (dokładność 0,01 mm) 5. Automatyczne pozycjonowanie na wartości zadanej 6. Automatyczne kasowanie luzów 7. Procedura automatycznego czyszczenia wrzeciona 8. Ostrzeżenie o zużyciu tarcz 9. Ostrzeżenie o problemach wrzeciona 10. Ręczne odblokowanie w każdej sytuacji 11. Elektromechanicznie regulowany przenośnik wlotowy 12. Pełne zarządzanie przednimi i tylnymi ukosami (fazkami) 13. Amperomierze cyfrowe 14. Kompensacja zużycia taśmy przenośnika wlotowego

Automatyczne wstępne ustawienie „zera” ściernic diamentowych i żywicznych: Na początku zmiany / dnia lub zawsze, gdy zostanie to uznane za konieczne, operator wybiera opcję „TEACH-IN” z ekranu dotykowego. Maszyna zatrzymuje przenośnik wlotowy, opuszcza wszystkie wrzeciona i następnie ustawia wrzeciona kół diamentowych i żywicznych na zadanej wysokości z 0,01 mm tolerancją. Szkło testowe nie jest potrzebne. System oblicza również zużycie taśmy przenośnika wlotowego w celu uzyskania większej dokładności.

Automatyczne wstępne ustawianie można również przeprowadzić oddzielnie dla każdego wrzeciona, tak jak dla wszystkich pozostałych procedur. Zawsze dostępne są procedury ogólne lub pojedyncze, w zależności od preferencji klientów. Dla każdej tarczy diamentowej i żywicznej można ustawić wysokość całkowitą i wysokość nasypu roboczego. Przy tych parametrach maszyna za każdym razem wykonuje procedurę automatycznego nastawiania, potrafi określić aktualny stan tarcz i poinformować operatora, jeśli jest jedna lub więcej tarcz są zużyte. Możliwe jest również ustawienie wyzwalaczy (podnoszących wrzeciona o określoną wartość), aby kompensować zużycie tarcz na podstawie różnych zmiennych, takich jak przetworzone liczniki metrów, godziny pracy itp. W razie potrzeby wszystkie parametry można dostosować. Klient ma pełną kontrolę nad systemem. System wspiera użytkownika i zapobiega problemom w celu zapewnienia ciągłości produkcji oraz uczynienia eksploatacji prostszą i mniej skomplikowaną.