FOLIE DO LAMINACJI

Aktualnie do laminowania szkła warstwowego używane są dwa podstawowe typy folii do laminacji:

1. Folia do laminacji PVB która jest polimerem winylowym, należącym do polioctanów winylu. Stanowi on jeden z termoplastów bezpostaciowych (amorficznych).

2. Folia do laminacji EVA jest wytwarzana w procesie polimeryzacji etylenu i octanu winylu. Przy czym proporcje składników mogą być różne. Produkt może posiadać własności charakterystyczne dla ciał o budowie częściowo krystalicznej jak też termoplastów o własnościach charakterystycznych dla ciał amorficznych (bezpostaciowych).

Podstawowe różnice pomiędzy foliami do laminacji PVB i EVA:

- folia do laminacji PVB posiada właściwości optyczne zbliżone do szkła float, optyka szyb laminowanych foliami PVB jest bardzo dobra. Stąd też zastosowanie do produkcji przednich szyb samochodowych.

Jednak utrudnieniem jest wysoka higroskopijność, folia wymaga spełnienia specjalnych wymagań w zakresie temperatury i wilgotności zarówno podczas składowania jak też podczas produkcji szyb laminowanych.

- folia do laminowania EVA nie jest materiałem higroskopijnym stąd proces laminacji nie wymaga spełnienia specjalnych warunków środowiskowych. Proces laminacji nie wymaga specjalnych maszyn. Laminacja może być realizowana w prostych piecach komorowych, folie EVA nie wymagają specjalnych warunków składowania.