MASZYNY

Szkło płaskie jako materiał konstrukcyjny i budowlany jest produkowany w dużych taflach. Aby go przygotować dla celów użytkowych koniecznym staje się użycie odpowiednich maszyn i urządzeń.W procesie przetwórstwa szkła płaskiego mają zastosowanie procesy krojenia, szlifowania, wiercenia , malowania oraz proces obróbki termicznej jak gięcie, hartowanie i laminowanie .Wszystkie te operacje są możliwe do wykonania ale wymagają odpowiednich urządzeń i linii technologicznych.

OFERUJEMY NASTĘPUJACE MASZYNY , URZĄDZENIA I LINIE TECHNOLOGICZNE:


Maszyny CNC

Myjki i linie do zespoleń

Stoły do rozkroju

Szlifierki i wiertarki

Piaskarki pionowe

Maszyny do malowania

Obieg i chłodziwo

Pieca do hartowania i gięcia szkła