Brązowy medal ecovadis

W zwiazku z naszym zaangażowaniem społecznym i środowiskowym, przystąpiliśmy do ecovadis, globalnej platformy oceny CSR, która obejmuje około 75 000 partnerów.
Ocena ecovadis, oparta na dokumentach, podkreśla poziom zaangażowania firmy w tematykę środowiskową, społeczną, prawa człowieka, etykę i odpowiedzialne zakupy.


Dzięki temu pierwszemu brązowemu medalowi i towarzyszącym mu analizom dotyczącym ulepszeń, zespół In-Vento ma teraz narzędzia, aby dalej doskonalić swoje działanie.
Oczywiście w celu zdobycia złotego medalu!

 

EcoVadis to platforma technologiczna, która umożliwia ocenę praktyk i sposobu postępowania dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ocena odbywa się przy pomocy metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), normę ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, znane również jako Ruggie Framework.