NARZĘDZIA DIAMENTOWE DO OBRÓBKI SZKŁA

Szkło płaskie w procesie dalszego przetwórstwa wymaga rozkroju na formatki wymiarowe zgodne z jego zastosowaniem. Ta operacja jest realizowana poprzez rozkrój szkła kółeczkami tnącymi, promieniem lasera, cięciem piłami diamentowymi czy też wycinaniem frezami. Po tych operacjach krawędź jest ostra i wymaga szlifowania narzędziami diamentowymi do obróbki szkła. Stosowane są tarcze diamentowe obwodowe, które szlifują szkło poprzez odtwarzanie profilu narzędzia na krawędzi szkła (ustawienie narzędzia równolegle do płaszczyzny szkła). Również mają zastosowanie inne narzędzia diamentowe do obróbki szkła takie jak tarcze diamentowe garnkowe, które szlifują krawędź szkła, jednak ustawienie narzędzia w stosunku do krawędzi szkła jest prostopadłe do powierzchni tafli.

Szlifowanie dzielimy na obróbkę zgrubną, pośrednią i wygładzającą. Narzędzia diamentowe do obróbki szkła posiadają spoiwo metaliczne w którym są spojone ziarna diamantu. Szlifowanie to operacja w której ziarna diamantu wyrywają cząsteczki szkła i nadają krawędzi szkła określony kształt. Ta operacja zapewnia, że krawędź szkła jest bezpieczna i posiada walory estetyczne.