NARZĘDZIA POLERSKIE DO OBRÓBKI SZKŁA

Operacja szlifowania krawędzi nadaje jej pożądany kształt jednak powierzchnia po obróbce narzędziami diamentowymi pozostaje matowa. Aby nadać tej krawędzi bardziej estetyczny wygląd oraz wygląd zbliżony do koloru szkła, stosowana jest obróbka narzędziami polerskimi do obróbki szkła. Zadaniem narzędzi polerskich do obróbki szkła jest wybłyszczenie krawędzi tak aby odcieniem nie odbiegały od materiału bazowego.

Spośród narzędzi polerskich do obróbki szkła rozróżniamy tarcze polerskie obwodowe, jak też tarcze polerskie garnkowe. Są one również dzielone w zależności od rodzaju spoiwa oraz rodzaju ziarna ściernego. Podstawowym ziarnem jest ziarno karborundowe o różnej granulacji. Natomiast tarcze polerskie do super wybłyszczania zawierają tlenek ceru jako materiał polerski. Spoiwa tarcz polerskich dzielimy na te na bazie żywicy kauczukowej jak też na bazie poliuretanów.

Tarcze polerskie posiadają spoiwa bardziej miękkie w porównaniu do tarcz diamentowych ze spoiwem metalicznym, stąd usuwają znacznie mniej materiału i nadają krawędzi efekt wybłyszczenia. Zależnie od ilości wrzecion polerujących możemy uzyskać przy obróbce maszynowej różny stopień wybłyszczenia krawędzi. Dla szkieł o grubości powyżej 6 mm jest to bardzo istotne ponieważ wpływa to znacznie na estetykę gotowego wyrobu.