PIECE DO LAMINACJI

Laminowanie szkła foliami EVA odbywa się w piecach do laminacji (komorowych), które posiadają sterowanie umożliwiające precyzyjne nagrzanie i wychłodzenie wsadu jako krzywej temperatura/czas. Drugim ważnym czynnikiem mającym wpływ na jakość laminowania zwłaszcza laminowania insertów jak też laminowania tzw. Sologlasu jest regulacja siły próżni.

Celem procesu laminacji jest trwałe zespolenie folii ze szkłem. Stąd ważnymi czynnikami w procesie są:

Sposób grzania wsadu i jego efektywność.

Wiemy, że fala cieplna jest falą elektro-magnetyczną. Światło słoneczne, które jest falą cieplną ma 3 zakresy fal: podczerwień, światło widzialne, promieniowanie UV. Najbardziej efektywnym jest grzanie szkła poprzez podczerwień. Fale elektromagnetyczne w zakresie podczerwieni nie są widoczne dla oka. Jednak mają zasadniczą zaletę, że nie grzeją powietrza a docierają do grzanych materiałów bezpośrednio. Generalnie ciepło jest przesyłane poprzez:

- promieniowanie ( głównie IR ).

- konwekcję, czyli unoszenie się ciepła.

- przewodzenie, czyli bezpośrednie przekazanie energii z ciała do ciała.

    Rodzaje elementów grzejnych:

W procesie laminowania szkła foliami EVA w piecach do laminacji komorowych najbardziej efektywnym sposobem grzania jest poprzez promienniki podczerwieni, czyli promieniowanie IR. Jest to bardzo efektywny sposób transferu energii cieplnej ze źródła ciepła do grzanego szkła. Jednak głównie w zakresie max. Temperatur grzania do 200 *C.  Jest to związane ze stopniem absorpcji ciepła jakim charakteryzuje się szkło ( czyli ciało stałe ale o właściwościach cieczy, ciało amorficzne )

Z badań wynika, że oszczędzamy od 20% do 30% zużycia energii w piecach do laminacji posiadających grzanie grzałkami IR. Polecamy piece do laminacji komorowe do laminowania szkła LAMINA.