Frez do szkła Gold Finger ADI.

Opatentowany unikalny system zasilania wodą którego działanie pokazano na filmie i przełomowa formuła spoiwa metalowego UHS (Ultra High Speed) powoduje, że frezy są w stanie pracować do czterech razy szybciej niż narzędzia ze standardowym spoiwem.