Płyny do obróbki metali

Firma CONDAT opracowała pełną gamę środków smarnych, aby spełnić Twoje potrzeby w zakresie obróbki skrawaniem poprzez usuwanie wiórów i związanych z tym ograniczeń:

 • Jakość części
 • Zyski ekonomiczne
 • Kryteria dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Dostarczamy rozwiązania pozwalające obniżyć koszty ogólne:

 • Popraw produktywność, popraw ogólną wydajność sprzętu
 • Zwiększ żywotność narzędzi
 • Wydłuż żywotność środków smarnych / okresowe wymiany oleju i zmniejsz ilość odpadów
 • Redukcja kosztów personelu związanych ze środkami smarnymi (interwencje / wymiana oleju / konserwacja...)

CONDAT oferuje szeroką gamę środków smarnych do  pojedynczych  lub  centralnych narzędzi obróbczych :

 • Czyste oleje mineralne do obróbki skrawaniem:  CONDACUT
 • Czyste oleje roślinne do obróbki skrawaniem:  NEAT  GREEN
 • Środki smarne do mikrosmarowania, MQL (smarowanie minimalną ilością):  GREEN FLUX
 • Rozpuszczalne w wodzie oleje na bazie mineralnej:  POLYBIO
 • Rozpuszczalne w wodzie oleje roślinne:  MECAGREEN
 • Syntetyczne oleje rozpuszczalne w wodzie, roztwory:  CONDACOOL