Płyny ognioodporne CONDAT D zostały opracowane tak, aby spełniały najnowsze oczekiwania rynku i zapewniały doskonałą ochronę przed zagrożeniami pożarowymi
.
Płyny CONDAT D zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i są samogasnące.

Znacząco zmniejszają zagrożenia związane ze stosowaniem standardowego oleju mineralnego w instalacjach hydraulicznych, w przypadku pęknięcia rury lub rozprysku oleju w wyniku wycieku w pobliżu płomienia.

Właściwości ognioodporne i samogasnące
- Bezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu.
Homologacja Factory Mutual poświadcza osiągi naszego produktu

Właściwości smarne
- Aby zwiększyć żywotność twojego sprzętu
Wysoki poziom dodatków i wybór wysokiej jakości surowców zapewnia naszym smarom bardzo wysoką odporność na zużycie i ekstremalne ciśnienie. Te parametry zapewniają długą żywotność i ochronę sprzętu.

Odporność na utlenianie
- Zmniejszenie kosztów utrzymania
Ta właściwość pozwala wydłużyć żywotność naszych smarów; utrzymuje produkt w użyciu tak długo, jak to możliwe i zmniejsza zużycie.

Biodegradowalność i nietoksyczność
- Nieszkodliwy dla pracowników i środowiska.
Seria CONDAT D jest sklasyfikowana jako biodegradowalna zgodnie z normą OECD 301B i nietoksyczna zgodnie z WGK1.

Zalety:
• Łatwy montaż: te same wymagania co układy hydrauliczne wykorzystujące oleje mineralne
• Doskonałe smarowanie i lepsza ochrona materiału: pompy, łożyska, …
• Łatwa konserwacja obiektów (identyczna z mineralnym olejem hydraulicznym)
• Dobra stabilność termiczna i odporność na wysokie temperatury
• Ogólnie wysoki wskaźnik lepkości
• Bardzo dobre zachowanie przy wysokim ciśnieniu
• Odporność na pienienie i właściwość uwalniania powietrza
• Wysoka odporność na zapłon
• Ulegające biodegradacji
• Nietoksyczny w normalnym użytkowaniu